20. září 2020
home  |  registrace  |  login
Profesor Svačina v akci

Studentská vědecká konference

Předávání cen vítězům 4. ročníku Studentské vědecké konference na 1. LF, která proběhla v květnu 2003. Ceny předává děkan fakulty společně se sponzory konference a zástupci nakladatelství Galén s.r.o. a Grada Publishing a.s.

studentská konference
‹‹ seznam alb