7. prosince 2019
home  |  registrace  |  login
Profesor Svačina v akci

Ze křtu knihy Dva světy Karla Meistera


zprava Viktor Preiss, Karel Meister, vlevo pan profesor Tomáš Zima
‹‹ seznam alb