20. září 2020
home  |  registrace  |  login
Profesor Svačina v akci

Internet a medicína

V Akademickém klubu 1. LF ve Faustově domě byla pokřtěna kniha z autorské dílny profesora Svačina a docenta Kasala (2. LF UK), kterou vydalo nakladatelství GRADA Publishing a.s. (ředitel nakladatelství Ing. Brunát - zprava). Kmotrem knihy byl profesor Josef Koutecký, děkan 2. LF UK.

křest knihy
‹‹ seznam alb