20. září 2020
home  |  registrace  |  login

Vítejte na mé webové prezentaci………

Jsem rád, že jste zavítali na mé webové stránky. Doufám, že zde najdete vše, co očekáváte, a možná i něco navíc.
Dovolte mi Vás stručně seznámit s obsahem mé internetové prezentace, která je v současné době již zcela kompletní. Stránky obsahují můj životopis – osobní i profesní. Získáte zde  přehled o mé publikační činnostigrantech, přednáškách, zdravotnických i vědeckých aktivitách. „Fotogalerie“ Vás seznámí se zajímavými  okamžiky života. V rubrice „Názory a komentáře“ odkazuji na některá moje  vyjadření k dění kolem nás.

Tento krátký výčet není zdaleka úplný, pro registrované uživatele je připraveno více podrobnějších informací.

                                                                 Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA