Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
přednosta III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
Kontaktní adresa:
 › 3. interní klinika-1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
     U nemocnice 2, 128 08 Praha 2
     svacinas@lf1.cuni.cz

Pracoviště:
 › Poliklinické oddělení III. interní kliniky - Fakultní poliklinika VFN
     Karlovo nám. 32, 12000 Praha 2
     telefon: 224966455
 › III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu
     U nemocnice 1, 12808 Praha 2
     telefon: 224962921, 224962922
     e-mail: svacinas@lf1.cuni.cz