20. září 2020
home  |  registrace  |  login
Vědecká činnost

Věnuji se výzkumu zejména v oblasti obezity, diabetu a lékařské informatiky.

počítačové modelování, patofyziologie a klinika obezity, vztahy obesity a diabetu, inzulinová rezistence, regulace dehydroepiandrosteronu,  počítačová podpora metabolické péče, parenterální výživa, redukce váhy, podvýživa, energetický výdej, prediktivní výpočty v diabetologii a obezitologii