20. září 2020
home  |  registrace  |  login
Seznam grantů

 • 1991-1993
  odpovědný řešitel grantu IGA: Počítačová podpora metabolické péče

 • 1994-1996
  odpovědný řešitel grantu IGA: Adaptivní programy v metabolické péči

 • 1994-1996
  první spoluřešitel grantu IGA: Regulace dehydroepiandrosteronu

 • 1997-1999
  odpovědný řešitel grantu IGA: Prediktivní výpočty u metabolického syndromu X

 • 1997-1999
  - první spoluřešitel grantu IGA: Dehydroepiandrosteron a jeho deriváty
  u metabolických onemocnění
  - dále účelové granty FRVŠ a INFRA na výuku informatiky a rozvoj sítí

 • 2000-2003
  grant IGA: Modelování kondicionálních rizik kancerogeneze u diabetu
  a metabolického syndromu

 • 2000
  spoluřešitel výzkumného záměru: Modelování biomedicínských systémů
  a jeho využití pro interpretaci experimentálních výsledků základního výzkumu, klinickou praxi a moderní lékařskou výuku

 • 2001-dosud
  spoluřešitel Centra Euromise kardio

 • 2003-2008
  projekt CLINICIP v rámci 6. rámcového programu - téma Glukozových senzorů a zpětné vazby v intenzivní péči
 • 2005-2008
  projekt Healthplus v rámci 6. rámcového programu - téma počítačové konzultace o zdravém živostním stylu

 • 2007-dosud
  projekt národního programu  výzkumu 2 Bezpečné potraviny pro léčbu obezity

 • 2006-dosud
  výzkumný záměr Všeobecné fakultní nemocnice