20. září 2020
home  |  registrace  |  login
Studentům  - všeobecné informace

Zabývám se výukou vnitřního lékařství (3.-6. ročník studia lékařství). Ve větším rozsahu výukou metabolických onemocnění, výukou lékařské informatiky a výukou některých klinických a informatických předmětů bakalářských studií naší fakulty a studentů ČVUT.

Na studentské otázky rád odpovím E-mailem, student má možnost (po projednání záležitosti s příslušným proděkanem) požádat o přijetí v návštěvních hodinách děkana.